سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدای و سیمای قم 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
حزب وحدت اسلامی افغانستان 
مسئول امور دانشجوئی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای علمای شیعه و سنی افغانستان 
منشی 
 
 
همکاری  
همکاری 
مرکز علمی – فرهنگی بوعلی‌سینا 
مسئول 
1382/01/01 
ادامه دارد 
اجرائی نظارتی 
همکاری 
ماهنامه سینا 
مدیر مسئول 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
شورای علمای افغانستان-قم 
ریاست 
 
 
اجرائی